Обука за продажни вештини

Предавач:

Алија Феревски

 

Основи на Продажбата – 1 час

  Беспрекорно познавање на пазарот

  Беспрекорно познавање на своите производи, услуги, предности

  Скенирање на клиентот: пазарен удел, конкуренција, од кого и што купува во моментот

  Скенирање на потребите на клиентот

Однесување на продавачот и континуирана надградба – 1 час

  Принцип на инка

  QDQ, DA-PA, Фокус на целна група клиенти

  Активно менаџирање на потрфолио

Exactly What to Say? – Што точно да кажеш? Како точно да се изразиш? – 1 час

  Зборови и фрази со позитивно влијание на успех во продажбата

  Како малите промени во начинот на изразување ни даваат голема предност пред клиентот

 “Role Plays”   – 2 часа

                 – Играње улоги со реални продажни ситуации и задачи од секојдневието на слушателите, снимање на учесниците, со цел да се утврди               моменталното ниво 

Видови Продажба – 2 часа

   Теле-продажба: cold-calling, account intelligence, детално запознавање со потребите на клиентот

  Емоционална продажба

  Консултативна продажба

  Асертивна продажба

 Техники на Продажба – 2 часа 

  EVA

  Техника „Слој по слој“

  Говор на телото – основни информации

  Техники на презентација на цената: 1. „Сендвич“; 2. Минимум цена; 3. Разложување;4. Разлики/предности; 5. „Шок Терапија“; 6. „Диверзија“ – дефокус од цената

 Напредни техники на преговарање – 2 часа

– Фази во преговарачкиот процес

– Аудио-визуелни аспекти во преговарањето

– Говор на телото – детали, предлози, “do & don’t” совети, вежби во живо

– “Role Plays” – Играње улоги со реални продажни ситуации и задачи, снимање на учесниците, примена на горенаведените техники, евалуација на позитивни аспекти и предлози за подобрување на слаби страни

 Решавање и справување со приговори – 1 час

– приговори за цена

– приговори за производ, услуга, функционалност и разочарување кај клиентот – како да ја добиеме довербата назад?

 

– пост-продажна комуникација и одржување однос со клиентите

 

Вкупно: 12 училишни часа во времетраење од 45 минути по час.  

Цена: 6.000 денари