Курсеви

Практичен ексел за професионалци

12.000 денари
Цена со попуст 6.000 денари

Прочитај повеќе

Пакет Програма за интегрирани обуки за интерни аудитори ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001-ISO 45001

15.000 денари

Прочитај повеќе

Пакет Програма за интегрирани обуки за интерни аудитори ISO 9001; ISO 14001;

12.000 денари

Прочитај повеќе

Програма за обука на интерни аудитори за ISO 45001:2018 (транзиција од стариот систем OHSAS 18001:2007 кон ISO 45001:2018)

9.000 денари

Прочитај повеќе